Учебно-издательский центр БГПУ

Новости центра

Новости университета

Каталог изданий Новинки Метафара ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў
Метафара ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў

Метафара ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў

4.0/5 рейтинг (всего голосов - 9)

Описание

Автор: Старычонак В. Д.
Страниц: 190
Год: 2007
Аннотация: Старычонак В. Д. Метафара ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў : манаграфія / В. Д. Старычонак. – Мінск: БДПУ, 2007. – 190 с.

У манаграфіі на аснове мастацкіх і публіцыстычных твораў звыш 600 пісьменнікаў XIX–ХХІ стст. праведзена комплекснае даследаванне субстантыўных метафар, якія выяўлены ў 20 тысячах кантэкставых сітуацыях. Вызначаны асноўныя заканамернасці метафарызацыі і кірункі сэнсавага развіцця метафарычных субстантываў. Распрацавана агульная класіфікацыя метафар у адпаведнасці з характарам суаднесенасці зыходнага і рэцыпіентнага ЛСВ і іх агульнай сэнсавай скіраванасці. Ахарактарызаваны асноўныя тыпы метафарычных структур (структурна-функцыянальных мадэляў) і асаблівасці іх выяўлення ў мове і маўленні. Акрэслены семантычныя палі (сферы), кампаненты якіх паслужылі базай для ўтварэння субстантыўных метафар.

Кніга адрасуецца мовазнаўцам, выкладчыкам ВНУ, аспірантам, настаўнікам школ, студэнтам-філолагам.

Вы здесь: Главная Каталог изданий Новинки Метафара ў беларускай мове: на матэрыяле субстантываў