Учебно-издательский центр БГПУ

Новости центра

Новости университета

Каталог изданий Новинки Сусветная мастацкая культура (Ч.2)
Сусветная мастацкая культура (Ч.2)

Сусветная мастацкая культура (Ч.2)

5.0/5 рейтинг (всего голосов - 2)

Описание

Автор: Захарына Ю.Ю.
Страниц: 292
Год: 2011
Аннотация: Захарына, Ю.Ю. Сусветная мастацкая культура : вучэб.-метад. дапам. У 2 ч. Ч. 2. Ад Адраджэння да пачатку ХХІ ст. / Ю.Ю. Захарына, С.М. Зелянеўская. – Мінск : БДПУ, 2011. – 292 с.: іл. 100.

ISBN 978-985-501-967-2.

У вучэбным дапаможніку раскрываюцца асаблівасці архітэктуры, садова-паркавага, выяўленчага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва з часоў Адраджэння да 2000-х гг. Акрэсліваюцца віды і формы сучаснай мастацкай творчасці. Даецца стылявая і мастацка-вобразная характарыстыка аб’ектаў мастацтва, выяўляецца ўзаемасувязь відаў і жанраў мастацтва ў розныя гістарычныя перыяды, вылучаюцца іх нацыянальныя асаблівасці, звяртаецца ўвага на цэласнасць і своеасаблівасць мастацкай культуры розных эпох і народаў. Прапануюцца пытанні і заданні для самаправеркі ведаў да кожнай з тэм, кантрольныя пытанні да тэматычных блокаў, а таксама слоўнік мастацтвазнаўчых тэрмінаў, ілюстрацыі.

Адрасуецца студэнтам ВНУ, якія вывучаюць сусветную і айчынную культуру, рытміку, харэаграфію і фальклор, выкладчыкам мастацтвазнаўчых і культуразнаўчых спецыяльнасцей.

Вы здесь: Главная Каталог изданий Новинки Сусветная мастацкая культура (Ч.2)